ANBI

De kerkgenootschappen die deelnemen aan Kerkbalans zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Uw bijdrage aan Kerkbalans komt daarom in aanmerking voor belastingaftrek.
Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- aan giften per jaar geeft is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamel-inkomen aftrekbaar.
Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft tegenwoordig niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomt opstellen met de kerk.
Meer informatie vindt u op http://www.ringvaartkerk.nl/anbi