page1image31887424

DIGITAAL

 

Elk jaar opnieuw willen we samen met u stilstaan bij de financiële situatie van de kerk en wat uw bijdrage daarin kan betekenen. Ook dit jaar vraagt de Protestantse Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel aan u wat de kerk u waard is.  
De zondagse vieringen, de kerkelijke feestdagen, huwelijk, geboorte en overlijden, voor velen is de kerk het centrum als het om belangrijke momenten in het leven gaat. Graag willen wij dan ook dat het werk in en om de kerk in dit jaar door kan gaan.
Onze Protestantse Gemeente krijgt geen subsidie en is dus financieel volledig afhankelijk van bijdragen van de eigen leden. Wij rekenen op uw bijdrage om het tekort zo laag mogelijk te houden, zodat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wij kunnen ons werk daarom alleen maar doen dankzij uw bijdrage.